IIES/SNS Seminar @ SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Please be aware that this seminar is held in Swedish and that registration is required to attend.

Hur kan ojämlikheter i hälsa och livslängd minskas?