IIES är ett forskningsinstitut vid Stockholms universitet som grundades 1 juli 1962. Huvudsyftet är att producera framstående forskning för publicering i ledande internationella tidskrifter. Ett stort antal besökare kommer till IIES varje år för att presentera nya rön, samarbeta med institutets forskare och bedriva egen forskning. Sedan mitten av 1990-talet sker all rekrytering av yngre forskare på den årliga internationella marknaden för nydisputerade nationalekonomer. På den andra sidan av denna marknad har unga forskare som nyligen färdigställt sina doktorsavhandlingar vid institutet fått jobberbjudanden från många internationellt kända universitet. Alla forskare vid institutet undervisar på grund- och forskarutbildningar i nationalekonomi vid universitetet.

Seminarier

Institutet har vanligtvis seminarier på tisdagar och torsdagar mellan 15:00 och 16:30 i A 822. Kommande seminarier (på engelska).