För information om tidigare och kommande seminarier samt nedladdningsbara artiklar som presenteras vid seminarierna hänvisar vi till vår engelska sida: https://www.iies.su.se/research/seminars

Du kan även prenumerera på seminarier via Google Calendar