Mitch Downey holding a seminar in the IIES' seminar room

IIES forskningsmiljö

IIES främsta mål är att producera framstående forskning för publicering i ledande internationella tidskrifter. Ett stort antal besökare kommer till IIES varje år för att presentera nya rön, samarbeta med institutets forskare och bedriva egen forskning. Sedan mitten av 1990-talet sker all rekrytering av yngre forskare på den årliga internationella marknaden för nya doktorander i nationalekonomi. På den andra sidan av denna marknad har unga forskare som nyligen färdigställt sina doktorsavhandlingar vid IIES fått jobberbjudanden från många internationellt kända universitet och forskningsinstitutioner och accepterat tjänster i USA, Europa, Australien och Kanada. Alla forskare vid institutet undervisar på grund- och forskarutbildningarna i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Seminarier

IIES Seminarier äger vanligtvis rum på tisdagar och torsdagar i rum A822.