Forskning

Seminar pic

Forskning


Institutets forskningsmiljö
IIES är ett forskningsinstitut vid Stockholms universitet som grundades den 1 juli 1962. Dess främsta mål är att producera framstående forskning för publicering i ledande internationella tidskrifter.
Ett stort antal besökare kommer till institutet varje år för att presentera nya rön, samarbeta med institutets forskare och bedriva egen forskning. Sedan mitten av 1990-talet sker all rekrytering av yngre forskare på den årliga internationella marknaden för nya doktorander i nationalekonomi. På den andra sidan av denna marknad har unga forskare som nyligen färdigställt sina doktorsavhandlingar vid institutet  fått jobberbjudanden från många internationellt kända universitet och forskningsinstitutioner och accepterat tjänster i USA, Europa, Australien och Kanada. Alla forskare vid institutet undervisar på grund-och forskarutbildningarna i nationalekonomi vid universitetet.

Seminarier vid institutet
IIES Seminarier äger vanligtvis rum på tisdagar kl 13:00 och torsdagar kl 15:00 i rum A822.