Postadress:

Institutet för internationell ekonomi
Stockholms universitet
(Att.)
SE-106 91 Stockholm
Sverige

OBS! Om möjligt, undvik att skicka rekommenderade brev.

Besöks- och leveransadress:

Institutet för internationell ekonomi
Hus A plan 8
Södra Huset
Stockholm Universitet
Universitetsvägen 10
104 05 Stockholm
Sverige

Telefon:

+46 (0)8 16 20 00 (Växel)

Fax:

+46 (0)8 16 14 43

Medarbetare:

Se https://www.iies.su.se/svenska/om-oss/medarbetare

Presskontakt:

Hanna Weitz: hanna.weitz@iies.su.se

Web:

Om du har frågor om IIES web, kontakta huvudredaktören: hanna.weitz@iies.su.se