Kontaktuppgifter till IIES forskare, doktorander, gästforskare och administrativa personal finns på vår engelska sida:

Forskare: https://www.iies.su.se/research/researchers/faculty

Doktorander: https://www.iies.su.se/research/researchers/graduate-students

Gästande forskare: https://www.iies.su.se/research/researchers/visitors

Administrativ personal: https://www.iies.su.se/about-us/the-iies/administrative-staff