Kontaktuppgifter till institutets akademiska personal, administrativa personal och doktorander finns på den engelska sidan:

https://www.iies.su.se/about-us/staff