Här hittar du kontaktuppgifter till institutets akademiska personal, administrativa personal och doktorander.

För mer utförlig information hänvisar vi till vår engelskspråkiga sida
http://www.iies.su.se/about-us/staff