Föreståndare:
Jakob Svensson

Biträdande föreståndare:
John Hassler

Administration:
Karl Eriksson (IT)
Ulrika Gålnander
Tove Happonen
Christina Lönnblad (Adm. chef)
Hanna Weitz 

Publikationer:
Ulrika Gålnander
Hanna Weitz 

Gästforskarprogrammet och seminarier:
Timo Boppart
Ulrika Gålnander
Arash Nekoei
Kathrin Schlafmann

Forskarassistenter:
Agneta Berge
Markus Kondziella
Carolina Lindholm
Evelina Linnros

Styrelsen:
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet
Love Ekenberg, professor i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
Harry Flam, professor emeritus, IIES
John Hassler, professor i nationalekonomi, biträdande direktör för IIES
Lars Heikensten, VD för Nobelstiftelsen
Kerstin Lidén, professor i arkeologi, Stockholms universitet
Karl O. Moene, professor i nationalekonomi, Universitetet i Oslo
Michael Sohlman
Jakob Svensson (ordförande), professor i nationalekonomi, direktör för IIES