Föreståndare:
Jakob Svensson

Biträdande föreståndare:
John Hassler

Administration:
Annika Andreasson (tjl)
Karl Eriksson (IT)
Viktoria Garvare (fl)
Ulrika Gålnander
Tove Happonen
Christina Lönnblad (Adm. chef)
Hanna Weitz (fl)

Publikationer:
Hanna Weitz (fl)

Gästforskarprogrammet och seminarier:
Timo Boppart
Konrad Burchardi
Ulrika Gålnander
Robert Östling

Forskarassistenter:
Agneta Berge
Markus Kondziella
Carolina Lindholm
Evelina Linnros

Styrelsen:
Anders Björklund, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
Love Ekenberg, professor i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
Harry Flam, professor emeritus, IIES
John Hassler (vice ordförande), professor i nationalekonomi, biträdande direktör för IIES
Lars Heikensten, VD för Nobelstiftelsen
Karl O. Moene, professor i nationalekonomi, Universitetet i Oslo
Michael Sohlman
Jakob Svensson (ordförande), professor i nationalekonomi, direktör för IIES