Föreståndare:

Jakob Svensson

Biträdande föreståndare:

John Hassler

Administration:

Christina Lönnblad (Adm. chef)
Karl Eriksson (IT)
Ulrika Gålnander
Tove Happonen
Hanna Weitz (Kommunikatör)

Publikationer:

Ulrika Gålnander
Hanna Weitz 

Gästforskarprogrammet och seminarier:

Jonathan de Quidt
Ulrika Gålnander
Kieran Larkin
Peter Nilsson

Forskarassistenter:

Ida Kristine Haavi
Maija Kaartinen
Jinci Liu
Isabella Maassen
Vaibhav Rathi

Styrelsen:

Jakob Svensson (ordförande), professor i nationalekonomi, direktör för IIES
John Hassler, professor i nationalekonomi, biträdande direktör för IIES
Susanne Ackum, forskare vid Forum för reformer och entreprenörskap (FORES) 
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet
Harry Flam, professor emeritus, IIES
Lars Heikensten, ordförande i Finanspolitiska rådet
Mia Horn af Rantzien, VD för Studieförbundet Näringsliv och samhälle (SNS)
Kerstin Lidén, professor i arkeologi, Stockholms universitet
Jonas Nycander, professor i meteorologi, Stockholms universitet 
Michael Sohlman