Föreståndare:

Jakob Svensson

Biträdande föreståndare:

John Hassler

Administration:

Christina Lönnblad (Adm. chef)
Karl Eriksson (IT)
Ulrika Gålnander
Tove Happonen
Hanna Weitz (Kommunikatör)

Publikationer:

Ulrika Gålnander
Hanna Weitz 

Gästforskarprogrammet och seminarier:

Tessa Bold
Jonathan de Quidt
Ulrika Gålnander
Yimei Zou

Forskarassistenter:

Märta Almgren
Dominik Biesalski
Ida Kristine Haavi
Mattias Hallberg
Jinci Liu
Juan Llavador Peralt

Styrelsen:

Jakob Svensson (ordförande), professor i nationalekonomi, direktör för IIES
John Hassler, professor i nationalekonomi, biträdande direktör för IIES
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet
Love Ekenberg, professor i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
Harry Flam, professor emeritus, IIES
Lars Heikensten, VD för Nobelstiftelsen
Kerstin Lidén, professor i arkeologi, Stockholms universitet
Karl O. Moene, professor i nationalekonomi, Universitetet i Oslo
Michael Sohlman