För frågor om Stockholms universitet

Kontakta universitetets presstjänst
Presstelefon: +46 8 16 40 90
E-post: press@su.se
Webb: https://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter

För frågor om IIES

Kontakta den person du vill tala med via Medarbetare,
eller kontakta vår kommunikatör, Hanna Weitz: hanna.weitz@iies.su.se