IIES uppdrag sammanfattar Stockholms universitets tre övergripande mål på högsta nivå: att utbilda doktorander i nationalekonomi, bedriva spetsforskning samt att aktivt delta i den offentliga debatten både i och utanför Sverige.

De tre målen

De tre målen är tätt sammankopplade. För att utbilda doktorer i nationalekonomi och för att säkerställa att all politisk rådgivning är aktuell och empiriskt och teoretiskt välgrundad, krävs att forskarna (lärarna) har en mycket god överblick av den internationella forskningsfronten. För detta ändamål deltar forskarna på IIES själva i forskningsprojekt som syftar till bred internationell påverkan.

Doktorandstudier

Doktoranderna på IIES är en integrerad del av forskningsmiljön. Ett utmärkande inslag i doktorandutbildningen (som ingår i ett Stockholmsövergripande program med andra institutioner) är att uppmuntra studenterna att ta sig an ambitiösa och utmanande frågor av stort värde för samhället. Efter examen tar IIES doktorander anställningar vid universitet över hela världen eller inom myndigheter och andra organisationer. Listan över ledande svenska beslutsfattare med IIES-bakgrund är lång.

Internationell profil

Forskningen vid IIES är av globalt intresse, men dess internationella profil är bredare än så. En betydande andel av forskarna såväl som doktoranderna, tillsammans med besökande forskare, kommer från ett flertal olika länder. Arbetsspråket på IIES är engelska.